Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Cel szczegółowy:

Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej nastąpi w wyniku wprowadzenia nowego produktu i zmniejszenie zużycia energii w zakładzie na jednostkę produkcji.

Cel przekrojowy:

Usprawnienie procesu produkcyjnego i wprowadzenie nowych produktów przyczyni się do polepszenia konkurencyjności zakładu na rynku zwiększenie i powieszenie oferty oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia energii na jednostkę i obniżenie ceny jednostkowej produktu. Realizacja inwestycji b polega na: budowie budynku produkcyjno magazynowego z częścią socjalną i biurową oraz zakup środków trwałych. Po zainstalowaniu nowych maszyn i urządzeń wdrożone zostaną wszystkie procesy automatyzacji. Ponadto powiększy się oferta o nowe produkty.

Przetargi

Upubliczniono dnia 17.03.2017

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy!